AKTUALNOŚCI

DOTACJE Z UE

 
 


                                       
 
 


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu „Wdrożenie innowacyjnych procesów w przetwórstwie” współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 4.2 „Wsparcie inwestycji w przetwarzaniu produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

Zakres rzeczowy operacji:
1. Zakup próżniowego urządzenia rozdrabniającego.
2. Zakup ocieraczki korundowej do selera.
3. Zakup urządzenia do obierania rozparzonych buraków ze skóry.
4. Zakup ocieraczki do chrzanu.
5. Zakup zbiornika nastawnego z mieszadłem i podwójnym płaszczem.

6. Zlecenie opracowania biznesplanu.